dimarts, 26 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d'un infant de 0-6?

Títol: Segueixme
Edat: 4 anys
Duració: 30 minuts
Objectiu General
  • Evaluar la capacitat de memòria
Objectius:
  • Repetir els diferents ritmes
  • Memoritzar el ritme marcat
  • Treballar la memòria a curt plaç
  • Estimular la memòria
Continguts:
  • Ritmes
  • Memòria
Material: Cap Material
Desenvolupament de l'activitat:
Ens seurem els dos en una taula i li explicare en que consisteix el joc. Li direm que jo faré uns cops a la taula rapids, lents, forts, fluix.. i ell haurà de repetir el que jo li farè. Si ell ho fa bé li direm un molt be!!
Avaluació:

                                                                   Sempre      Sovint        Gens      Mai      Observacions

Memoritza els diferents ritmes

Identifica els ritmes

Està atent a l'hora de memoritzar el
que ha de repetir

dimecres, 6 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?

La Intel·ligència Sensoriomotriu

1. En el moment del naixement el nadó disposa d'un muntatge hreditari compost per reflexos, postures i sensacions, per tant podem parlar de Exercici dels Reflexos. Un d'ells pot ser el reflex de succió.
2. Les primeres accions anticipatòries són les que preparen la intl·ligència.
3. Posteriorment efectuen les reaccions circulars primàries que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar.
4. Les RCS estàn orientades cap al món exterior i en elles és basa l'exploració dell mateix.
5. Les reaccions circulars secundàries prolonguen directament les RCP i tendeixen a la repetició d'esquemes coneguts  aplicats al món exterior.
6. No hi ha permanència d'objecte, però es comencen a trobar indicis clars de la conducta de buscar i demostra habilitat per trobar un objecte parcialment amagat.
7. Hi ha una gran diferència en la coordinació de dos esquemes en un acte únic amb l'objecte d'aconseguir un fi no directament accessible al subjecte en un primer moment.
8. L'infant participa activament a través de les seves reaccions terciàries, que són les accions centrades es en medi que ell reparteix introduint-hi modificacions per experimentar-ne els efectes i comprovar-ne els resultats.


9. Én la intervenció de nous mitjans per combinació mental és caracteritza perquè les accions i conductes dels estadis anteriors són complementades amb conductes noves: intervenció, com a conseqüència de la combinació mental, i la representació.
10. Accedeixen a la representació que és l'evocació d'un objecte, situació o esdeveniment que pot no estar present per una cosa que ocupa el seu lloc.La Intel·ligència Preoperatòria1. En aquesta fase apareix el egocentrisme que és la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant està centrat en sí mateix.

2. Apareix la representació ja que substitueixen objectes, persones, animals o situacions per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc.

3.  Té preconceptes o conceptes que són les nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix.

4. El seu raonament només té en compte una part del fet o la situació i acaba fent inferències de particular a particular.5. Apareix el pensament intuïtiu ja que augmenta la coordinació de les relacions representatives, per la qual el raonament aconsegueix un progressiu greu de reversibilitat.

dilluns, 4 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL (GRUPAL)

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5

En quant vam possar les activitats pensades al blog vaig vere que la Raquel i la Emma havien coincidit amb els circuits i va ser quant vam decidir d'ajuntar-los i ferni un sol com activitat de la llar. Unes de les altes activitats va ser el Pica Paret i aquesta es la que vam realitzar a casa i va ser el vídeo que vam grabar. A l'hora de formular els objectius ens va ser bastant complicat ja que buscar objectius centrats en espai i temps ens va resultat molt complicat. En coclusió vam pensar que la més acertaca va ser la del Pica Paret i no la de les carideres ja que vam pensar que el Pau podria desenvlupar més l'espai i el temps.