dimarts, 21 de desembre de 2010

UF2 LOCOMOCIÓ GRUPAL

NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.


48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.3er Any de vida es:
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

dimecres, 15 de desembre de 2010

UF2 Treball individual LOCOMOCIÓ

Recent Nascut: Adopta una postura típica. El cap sempre va cap al mateix costat i flexiona les extremitats cap al cos. Flexiona-li les cames amb suavitat al canviar-li el panyal per a superar la posició fetal.
4 setmanes: El coll  encara és débil, el csap se li cau si no li subjectes. Si el sentem manté el cap alt un moment. Cuant el nen estigui de boca a baix passa un objecte amb color per a que amb els seus ulls i el seu cap el segueixin. 6 setmanes: El nen aixeca el cap 45 graus i si està assegut se li cau menys. Els genolls i les caderes van fortalitzant-se i ja no estàn tant flexionades. Quant el nen estigui estirat boca avall apropali un juguet d'un collor llamatiu per a que aixequi el cap per aveure'l.

24 setmanes: El nen en aquesta edat ja pot recolzar gran part del seu pes als braços. S'aixeca recolzan les mans i les aixeca per a que l'agafis als braços. És manté uns segons assegut a la cadira. Possar el nen a la falta i jugar al cavallet l'ajudarà a mantenir-se el seu propi pes cada vegada més.

48 setmanes: El nen camina arropenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençins amb facilitat.

21 mesos:  El nen recull objectes del terra  sense caure's. Camina enrrere sense dificultats i puja escales amb els dos peus a l'esglaó, sense arropenjas. Ja juga al futbol. Al nen li agrade el que li fas i vol imitat. Aprofita cualsevol moment per ajudat a les feines diaries.

2 anys i mig: El nen es capaç de saltar amb  els dos peus al aire, caminar de puntetes, portar un objecte fràgil i subjectar a un germà petit a la falda. En aquesta edat li donarem un tricicle per a puja i impulsar amb els peus. Encara es petit per una bicicleta.