dimarts, 21 de desembre de 2010

UF2 LOCOMOCIÓ GRUPAL

NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.


48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.3er Any de vida es:
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

dimecres, 15 de desembre de 2010

UF2 Treball individual LOCOMOCIÓ

Recent Nascut: Adopta una postura típica. El cap sempre va cap al mateix costat i flexiona les extremitats cap al cos. Flexiona-li les cames amb suavitat al canviar-li el panyal per a superar la posició fetal.
4 setmanes: El coll  encara és débil, el csap se li cau si no li subjectes. Si el sentem manté el cap alt un moment. Cuant el nen estigui de boca a baix passa un objecte amb color per a que amb els seus ulls i el seu cap el segueixin. 6 setmanes: El nen aixeca el cap 45 graus i si està assegut se li cau menys. Els genolls i les caderes van fortalitzant-se i ja no estàn tant flexionades. Quant el nen estigui estirat boca avall apropali un juguet d'un collor llamatiu per a que aixequi el cap per aveure'l.

24 setmanes: El nen en aquesta edat ja pot recolzar gran part del seu pes als braços. S'aixeca recolzan les mans i les aixeca per a que l'agafis als braços. És manté uns segons assegut a la cadira. Possar el nen a la falta i jugar al cavallet l'ajudarà a mantenir-se el seu propi pes cada vegada més.

48 setmanes: El nen camina arropenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençins amb facilitat.

21 mesos:  El nen recull objectes del terra  sense caure's. Camina enrrere sense dificultats i puja escales amb els dos peus a l'esglaó, sense arropenjas. Ja juga al futbol. Al nen li agrade el que li fas i vol imitat. Aprofita cualsevol moment per ajudat a les feines diaries.

2 anys i mig: El nen es capaç de saltar amb  els dos peus al aire, caminar de puntetes, portar un objecte fràgil i subjectar a un germà petit a la falda. En aquesta edat li donarem un tricicle per a puja i impulsar amb els peus. Encara es petit per una bicicleta. 

dilluns, 22 de novembre de 2010

EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT SENSORIAL(GRUPAL)

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
  • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
  • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
  • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.

OLFACTE:

El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust. 
 


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes. TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables

 

dijous, 18 de novembre de 2010

Els 5 sentits


TACTE: La setmana 22 de gestació, la pell de fetus és sensible al tacte. La setmana 26 començarà a apareixer linies als palmells de les mans. El sentit del tacte té un màxim desenvolupament al recien nascut. La reacció de les pessigolles els hi falta durant els dos primers messos de vida, caps als nou mesos ja no els hi falta a ningú. El Recien nascut és més sensible al fred que a la calor. Els nen aprenen els objectes chupan-los i així sabran les sensacions agradables i desagradables. Tenen una grandisposició a tocar.

GUST: Cap al final de l'embaràs les papil·les gustatives del fetus estàn desenvolupades i ja li permeteixen distingir el sabor de les diferents substàncies que pren la mare. El fetus amb 22 setmanes ja pot distingir el dolç de l'amarg. El lactant reacciona a diferents gistos. Els gustos que aprecia amb més facilitat són el dolç i el àcid.
A partir del tercer o quart mes els bebés son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per coneixer les cualitats dels diversos objectes. 

OLFACTE: Quant el fetus gairbé arriba a la setmana 26 de gestació, dintre dels seus pulmons es van forman els alveols pulmonars. És formen els vassos sanguinis que l'ajudaràn a absorbir l'oxígen. Ara ja se li han onbert les aletes del nas i ja començen a realitzar moviments respiratoris amb els músculs, de manera que al néixer ja té una pràctica respiratòria. 
Cap a la setmana trenta ha desenvolupat per complert el seu ritme respiratori y els alveols dels pulmons i començen a preparar-se pel primer alé que prendran al món.
El sentit deltacte es el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estàn perceben els olors ja que la gran majoria seu passen arofredats i amb el nas tapat.
VISTA: En un fetus de tant sols14 setmanes comença a devenpolupar les paepelles, els seus ulls estàn plenament formats i començen a respondre als estímuls externs.
A les divuit setmanes, els seus ulls miren directament cap a endavant, encara que estàn molt separats. Les retines s'han fet sensibles a la llum, i el fetus ja es conscient de la llum brillant fora de la paret abdominal de la seva mare.
Cap al sèptim mes de gestació, els ulls ja estan perfectament formats iles parpelles s'hauran separat, permetint que els ulls s'obrin. Poden diferenciar la llum i la foscor.
La setmana 40 de gestació, el fetus té els ulls blaus, encara  que aixó pot canviar setmanes desprès del naixement.
El beés casi es cec a l'hora  de naixer,aditància de més de 20cm veu borrós.
ELs moviments de les parpelles són extranys, d'un a tres per minut, durant la primera infancia. La fixació de la mirada comença a finals del primer mes i cap a finals del primer trimestre el nen ja es capaç de seguir amb seguretat un objecte en moviment dins del seu camp visual.  

OÏDA: És un dels sentits més desenvolupat del fetus. Des de les primeres setmanes de gestació, la seva oïda és excel·lent i funciona perfecatment. Dintre de l'úter està acostumat a escolat el bateg del cor de la seva mare i inclús la seva veu, que el tranquil·litzarà i que serà capaç de renenèixer cuant hagi nascut
Cap a la setmana 22 del gestació el fetus respondrà al só, el ritme i la melodía. Desprès de nàixer es tranquil·litzarà al escolatr les mateixes cançons, i es sentirà segur i fora de perill al escolar la veu dels seus pares. Un fetus de 26 setmanes escola freqüències de sons que nosatltres no percebem. A partir d'aquest mes, començrà a respondre a cops de tambor mitjançant salts a dalt i a baix.
El recien nascut ja es troba en condicions per percebre els estímuls sonors i reacciona efectivament a ells. L'oïda està completament desenvolupada. 


divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1 UF 5 GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys). 
 
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
 
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.
 
 
 
 
 
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
 
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.
 

dimecres, 3 de novembre de 2010

Activitat 1 UF 5 INDIVIDUALPSICOMOTRICITAT:  És la relació que existeix entre les adquisicions motrius i el desenvolupament psíquic.


PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL: Els nens segueixen el que l’educador els hi diu.


PSICOMOTRICITAT RELACIONAL: La psicomotricitat és una activitat adreçada a que els nens puguin desenvolupar-se com a persones, tant en l'àmbit cognitiu com en el físic, a través del joc. L’educador ha d’estimular al nen per a que faci el que vulgui.